Contact
Versie: 1.0 Oktober 2017
mob.:
06 - 22 84 51 82
  web:
e-mail:
  Tot ziens in de Haarlemmermeer,
           bij het Duikteam Haarlemmermeer.
r
                                    Of
      Informeer bij een duikcentrum in uw woonplaats.
FB:
Andere websites
Stichting RAVON
Postbus 1413
6501 BK Nijmegen
telefoon: 024-7410600
Stichting ANEMOON
(Analyse Educatie en Marien Oecologisch Onderzoek)
Postbus 29,
2120 AA Bennebroek
Tel: 0252-531111 (bij voorkeur na 20:30).
Sportvisserij Nederland
Leyenseweg 115,
3721BC Bilthoven
Tel: 030 - 6058400
i
Postbus 162, 3720 AD Bilthoven
Informatie en instanties:
Nederlandse Onderwatersport Bond
Postbus 326
3900 AH Veenendaal
Telefoon: 0318-559347