Harry van Goor 2017
source:  Wikipedia, the free encyclopedia
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Embryophyta
Klasse:
Spermatopsida
Orde:
Alismatales
Familie:
Potamogetonaceae
Geslacht:
Potamogeton
Latijnse naam:
Haarfonteinkruid (Potamogeton trichoides) is een vaste plant, die behoort tot de fonteinkruidfamilie (Potamogetonaceae). De soort staat op de
Nederlandse Rode lijst van planten als een soort die in Nederland algemeen voorkomend en stabiel of toegenomen is. De plant komt van nature
voor in Europa, West-Azië en Noordwest-Afrika. Het aantal chromosomen is 2n = 26.
De plant wordt 30 - 75 (150cm) cm lang. De zeer dunne, bleke, sterk vertakte stengels zijn vrijwel rond. De 0,5 - 1 (1,3) mm brede, weinig
doorschijnende bladeren zijn smal lijnvormig. De middennerf is dikker dan de rest van het blad en bij de bladvoet breder dan de helft van het
blad. Er zijn geen drijvende bladeren. De plant vormt in de herfst spoelvormige turionen.
Haarfonteinkruid bloeit in juni en juli met groenwitte bloempjes. De bloeiwijze is een tot ... cm lange aar met 4 - 8 bloempjes. Per bloem wordt er
meestal maar één vruchtje gevormd. De 2,5 mm grote vrucht is een nootje.
Haarfonteinkruid staat op zonnige plaatsen in ondiep, stilstaand tot zwak stromend, stikstofarm tot matig stikstofrijk, zwak zuur tot kalkhoudend,
zoet of zeer zwak brak water. Verdraagt ook vervuild water.
Herkenning
Plantae
Categorie: Fonteinkruid-2
Naam:
Haarfonteinkruid
(Fonteinkruidfamilie)
(Landplanten)
(Zaadplanten)
(Planten)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Embryophyta
Klasse:
Spermatopsida
Orde:
Alismatales
Familie:
Potamogetonaceae
Geslacht:
Potamogeton
Latijnse naam:
Langstengelig fonteinkruid (Potamogeton praelongus) is een vaste waterplant, die behoort tot de fonteinkruidfamilie (Potamogetonaceae).
De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeer zeldzaam en sterk afgenomen. In de winter is de plant ondergedoken.
De plant wordt 1,5-2 m lang.
De wit-bruinachtige stengel is zigzag gebogen. De bruin- tot groenachtige, golvende, iets doorschijnende, lancet- tot lijnvormige, gaafrandige,
stengelomvattende bladeren zijn altijd ondergedoken. Ze zijn 6-20 cm lang en 2-4 cm breed. De bladtop is kapvormig en de bladvoet is een klein
beetje hartvormig. De plant bloeit vaak niet en kan zich vegetatief vermeerderen met in de herfst gevormde overwinteringsknoppen (turionen) en
door ondergrondse uitlopers.
Langstengelig fonteinkruid bloeit in juli en augustus met een aarvormige bloeiwijze. De steel van de aar kan meer
dan 20 cm lang zijn, waarbij de aren een lengte van 3-5 cm hebben.e vrucht is een 4-8 mm groot nootje, dat aan de
achterkant gegroefd is.
De plant komt vooral voor op de grens van zand en veen in diep, zoet, voedselrijk water.
Herkenning
Plantae
Naam:
Langstengelig fonteinkruid
(Fonteinkruidfamilie)
(Landplanten)
(Zaadplanten)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Embryophyta
Klasse:
Spermatopsida
Orde:
Alismatales
Familie:
Potamogetonaceae
Geslacht:
Potamogeton
Latijnse naam:
Ongelijkbladig fonteinkruid (Potamogeton gramineus) is een overblijvende, ondergedoken waterplant die behoort tot de fonteinkruidfamilie
(Potamogetonaceae). Onder water worden vaak grote matten gevormd. De soort staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten als zeldzaam en matig
afgenomen. De plant komt van nature voor in de koele, gematigde en koudere streken op het Noordelijk halfrond. Het aantal chromosomen is 2n = 52.
De plant wordt 30 - 100 cm lang, heeft 1 mm dikke, rond tot afgevlakte, sterk vertakte stengels en een wortelstok. Er zijn planten met alleen ondergedoken
of alleen drijvende bladeren, maar ook met beide soorten bladeren. De ondergedoken, zittende, lancet- tot lijnvormige, 4 - 8 cm lange en 0,4 - 1 cm brede
bladeren hebben een versmalde voet, 3 - 7 hoofdnerven en een spitse top. De bladrand is meestal fijn gezaagd of getand. De lichtgroene tot bruine, 1,3 -
1,6 cm lange steunblaadjes zijn elliptisch en niet gesteeld. Ze hebben vaak een gegolfde rand. De drijvende, rondachtig-
eironde tot langwerpige, geelgroene tot groene bladeren zijn vrij lang gesteeld, dun leerachtig en 1 - 6 cm lang en 16 - 20
mm breed. Ze hebben 11 - 13 nerven.
De plant bloeit van juni tot in augustus met groene bloemen aan een 3,2 - 7,7 cm lange bloemstengel met een 1,5 - 3,5 cm
lange aar. De aarstelen hebben een slanke voet en zijn naar boven verdikt. De bloemdekbladen zijn vrij en de bloem heeft
vier meeldraden.De grijsbruine of groene vrucht is een half-cirkelronde, 1,5 - 2,5 mm lange steenvrucht met een rechte,
0,3 - 0,5 mm lange snavel en aan de voet van de buikzijde zit geen knobbeltje. Het kiempje is niet helemaal spiraalvormig.
Herkenning
Plantae
Naam:
Ongelijkbladig fonteinkruid
(Fonteinkruidfamilie)
(Landplanten)
(Zaadplanten)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Embryophyta
Klasse:
Spermatopsida
Orde:
Alismatales
Familie:
Potamogetonaceae
Geslacht:
Potamogeton
Latijnse naam:
Plat fonteinkruid (Potamogeton compressus) is een overblijvende plant die behoort tot de fonteinkruidfamilie (Potamogetonaceae). De soort staat
op de Nederlandse Rode lijst van planten als vrij zeldzaam en matig afgenomen. De plant komt van nature voor in Europa, Azië.
De stengel, vaak met smalle vleugels, wordt 0,9-2 m lang en is in sterk stromend water weinig vertakt maar in stilstaand water vaak sterk vertakt.
De groene of bruingekleurde bladeren zijn ondergedoken en kunnen tot 20 cm lang en 2-5 mm breed worden. Het blad heeft vijf dikke, overlangs
lopende nerven met daartussen veel zeer dunne nerven. Aan de top van het blad zitten dwarslopende nerven. De bladtop is vrij plotseling
toegespitst. Aan de bladbasis zitten verdikte klieren. De stengelomvattende steunblaadjes zijn 2,5-4 cm lang en niet met het blad vergroeid.
Plat fonteinkruid bloeit van juli tot in augustus met kleine, gereduceerde bloemen, die met tien tot twintig stuks een tot 2 cm lange aar vormen. De
steel van de aar is 3-4 cm lang en 2 mm dik. De bloemen worden onder water bestoven, wat hydrofilie wordt genoemd.
De ongeveer 4 mm grote vruchten hebben een 3-4 mm lange, rechte snavel en aan de buikzijde meestal geen knobbel. De vrucht is een
steenvrucht. De vruchten worden door het water verspreid, hetgeen hydrochorie wordt genoemd.
De plant vormt ook winterknoppen (turionen).
Herkenning
Plantae
Naam:
Plat fonteinkruid
(Fonteinkruidfamilie)
(Landplanten)
(Zaadplanten)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Embryophyta
Klasse:
Spermatopsida
Orde:
Alismatales
Familie:
Potamogetonaceae
Geslacht:
Potamogeton
Latijnse naam:
Puntig fonteinkruid (Potamogeton mucronatus, synoniem: Potamogeton friesii Rupr.) is een overblijvende, ondergedoken waterplant die behoort
tot de fonteinkruidfamilie (Potamogetonaceae). De soort staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten als vrij zeldzaam en stabiel of
toegenomen. De plant komt van nature voor in de koelere gematigde streken op het noordelijk halfrond. Het aantal chromosomen is 2n = 26.
De plant wordt 50 - 120 cm lang en heeft geen wortelstok. De groenbruine tot goudgele stengel is bovenaan duidelijk afgeplat met afgeronde
kanten en bovenaan sterk vertakt met korte zijtakjes. De ondergedoken, lichtgroene, 2,3 - 6,5 cm lange en 1,2 - 3,2 mm brede, lijnvormige,
doorschijnende bladeren hebben een stompe top, die versmalt tot een stekelpuntige top. De bladeren hebben geen olieachtige glans. Ze hebben
vijf, maar soms drie hoofdnerven. De eventueel aanwezige buitenste zijnerven zijn ver onder de top met de binnenste verbonden. De 5,5--21 mm
lange, witte steunblaadjes hebben bij de voet vergroeide randen en zijn stengelomvattend. De plant vormt in de bladoksels of aan de top 1,5 - 5
cm lange en 1,5 - 4 mm brede turions.
De plant bloeit van juni tot augustus met groene bloemen aan een 2 - 6 cm lange, bovenaan verdikte bloemstengel, 7 - 16 mm lange,
losbloemige aar. In en aar zitten meestal 3 - 4 (10) bloemen. De bloemen hebben vier kroonbladen en vier meeldraden. Een bloem vormt
meestal twee vruchten.De olijfgroene tot bruine, eivormige vrucht is een 1,8 - 2,5 mm lange en 1,2 - 2 mm brede steenvrucht met een 0,3 - 0,7
mm lange,rechte snavel en aan de voet zitten geen knobbels (kiel). Het kiempje heeft de vorm van een spiraal.
Herkenning
Plantae
Naam:
Puntig fonteinkruid
(Fonteinkruidfamilie)
(Landplanten)
(Zaadplanten)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Embryophyta
Klasse:
Spermatopsida
Orde:
Alismatales
Familie:
Potamogetonaceae
Geslacht:
Potamogeton
Latijnse naam:
Rivierfonteinkruid (Potamogeton nodosus) is een overblijvende, ondergedoken waterplant die behoort tot de fonteinkruidfamilie
(Potamogetonaceae). De soort staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten als zeldzaam en matig afgenomen. De plant komt van nature
voor in Midden- en Zuid-Europa, Zuidwest-Azië en Zuid-Azië en Noord- en Midden-Amerika. Het aantal chromosomen is 2n = 52.
De plant wordt 40 - 200 cm lang en heeft een sterk vertakte wortelstok. De 3,5 - 26 cm lange bladsteel is vaak langer dan de 3 - 11 cm lange en
15 - 45 mm brede bladschijf. De drijvende, lichtgroene bladeren zijn leerachtig, dun en iets doorschijnend met de grootste breedte ongeveer in
het midden en versmallen aan de wigvormige tot ronde voet. Ze liggen in een waaier op het water. De onderkant van het blad heeft sterk
uitspringende nerven. De ondergedoken, licht- tot donkergroene, opvallend netvormig geaderde, lijnvormig tot langwerpige, 9 - 20 cm lange en
10 - 35 mm brede bladeren hebben een spitse top. Ze hebben 7 - 15 hoofdnerven. De 4,5 - 12,5 cm lange steunblaadjes zijn lichtbruin.
De plant bloeit in juli en augustus met groene, 3 mm grote bloemen aan een 3 - 15 cm lange bloemstengel met een slanke, 2 - 7 cm lange aar.
De aarstelen zijn even dik of meestal dikker dan de stengel en is naar boven enigszins verdikt. De bloemen hebben vier kroonbladen en vier
meeldraden.
Herkenning
Plantae
Naam:
Rivierfonteinkruid
(Fonteinkruidfamilie)
(Landplanten)
(Zaadplanten)
(Dieren)