Harry van Goor 2017
source:  Wikipedia, the free encyclopedia
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Ciliophora
Klasse:
Ciliatea
Orde:
Peritrichida
Familie:
Vorticellidae
Geslacht:
?
Latijnse naam:
Klokdiertjes zijn protozoa (subklasse Peritrichia) die ongeveer 0,1 millimeter lang worden en zowel in zoet als zout water leven. Er zijn
verschillende families, waarvan Vorticellidae een van de bekendste is.
Dit eencellige diertje is samengesteld uit een klokvormige cel en een lange, samentrekbare steel, die bij dreiging spiraalvormig wordt opgerold. De celmond
is omgeven door drie trilhaarringen.
Klokdiertjes leven voornamelijk van andere eencelligen, zoals bacteriën (ze zijn 'bacterivoor'), die ze met behulp van trilhaartjes naar binnen waaieren. Ze
leven bij voorkeur in langzaam stromend water.
Veel klokdiertjes hebben een steel die samentrekbaar is, maar er zijn ook soorten zonder samentrekbare steel. Als een klokdiertje voedsel verzamelt is de
steel uitgerekt, bij verstoring trekt het zich terug.
Klokdiertjes hechten zich meestal aan waterplanten, maar ze hechten zich ook wel aan waterdieren, zoals kikkervisjes, zodat deze met hun
zwembewegingen de efficiëntie van de filtratie verhogen. Klokdiertjes richten geen directe schade aan op vissen, maar als ze op wondjes groeien gaan deze
irriteren. Bij kreeftachtigen als zoetwatergarnalen veroorzaken ze problemen bij de ademhaling, omdat ze in de kieuwen kunnen woekeren.
De klokdiertjes kunnen zich ook af en toe losmaken van de ondergrond om zich op een andere plaats te vestigen. De vrijzwemmende vorm wordt telotroch
genoemd. Bij deling krijgt één van de dochtercellen geen steel en zal zwemmend een geschikte vestigingsplaats zoeken. Daarna ontwikkelt zich een eigen
steel.
Herkenning
Animalia
Categorie: Trilhaardiertjes
Naam:
Klokdiertjes
(Dieren)