Harry van Goor 2017
source:  Wikipedia, the free encyclopedia
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Arthropoda
Klasse:
Insecta
Orde:
Hemiptera
Familie:
Corixidae
Geslacht:
Corixa
Latijnse naam:
De gestippelde duikerwants (Corixa punctata) is een insect uit de familie duikerwantsen (Corixidae).
In Nederland en België komen meerdere soorten duikerwantsen voor, zoals de kustduikerwants (Corixa affinis) maar deze zijn minder algemeen.
Deze soort komt in vrijwel heel Europa voor in sloten en plassen en ook wel in tijdelijke poelen.
Net zoals andere in het water levende wantsen heeft de gestippelde duikerswants vleugels waarmee gevlogen kan worden als een poel
uitdroogt. De vleugels zitten onder de dekvleugels en zijn in rust niet te zien. De gestippelde duikerwants lijkt enigszins op het bootsmannetje,
maar is te onderscheiden door een minder gekielde rug, een geheel bruine lichaamskleur en een rondere achterzijde. Ook zwemt de gestippelde
duikerwants, anders dan het bootsmannetje, niet op de rug en blijft de soort kleiner, ongeveer 12 millimeter.
Herkenning
Animalia
Categorie: Waterwantsen
Naam:
Gestippelde duikerwants
(Duikerwantsen)
(Geleedpotigen)
(Insecten)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Arthropoda
Klasse:
Insecta
Orde:
Hemiptera
Familie:
?
Geslacht:
?
Naucoris Maculatus
Latijnse naam:
Geen nadere informatie beschikbaar.
Bij een waarneming melden bij: De Stichting RAVON
Postadres:
kamsalamander JH.jpgStichting RAVON
Postbus 1413
6501 BK Nijmegen
telefoon: 024-7410600
Herkenning
Animalia
Naam:
Gevlekte platte waterwants
(Geleedpotigen)
(Insecten)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Arthropoda
Klasse:
Insecta
Orde:
Hemiptera
Familie:
Gerridae
Geslacht:
Gerris
Latijnse naam:
De schaatsenrijder (Gerris lacustris) is een insect uit de familie schaatsenrijders (Gerridae). De soort werd voor het eerst wetenschappelijk
beschreven door Carolus Linnaeus in 1767. In Nederland komen nog zeven andere soorten voor die echter minder algemeen zijn en er meestal
sterk op lijken.
Het lichaam is erg smal, met vaak kleine vleugels en vier lange poten waarmee relatief snel over het wateroppervlak bewogen kan worden. De
kleur is bruin tot zwart en de buikzijde lichter, de maximale lengte ongeveer 12 millimeter zonder poten en antennes. Schaatsenrijders lijken sterk
op vijverlopers (Hydrometra) en beeklopers (Velia), andere wantsen die op het wateroppervlak leven. Het verschil is dat een vijver- of beekloper
hoger boven het water uitsteekt, loopt en niet 'schaatst' en zes duidelijke poten heeft. Een schaatsenrijder heeft er ook zes, maar het voorste
paar zit helemaal bij de kop en is veel kleiner en tang-achtig. De nimfen lijken al sterk op de volwassen exemplaren. Ze zijn kleiner en
vleugelloos en het achterlijf is veel korter.
Herkenning
Animalia
Naam:
Schaatsenrijder
(Halfvleugeligen)
(Schaatsenrijders)
(Geleedpotigen)
(Insecten)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Arthropoda
Klasse:
Insecta
Orde:
Hemiptera
Familie:
Nepidae
Geslacht:
Ranatra
Latijnse naam:
De staafwants of waterstaafwants (Ranatra linearis) is een insect uit de familie waterschorpioenen (Nepidae).
De staafwants is verwant aan de waterschorpioen, maar deze laatste soort is veel breder en makkelijk te onderscheiden. In Nederland is de
staafwants vrij algemeen, en leeft in permanente en stilstaande wateren tussen de waterplanten vlak onder het wateroppervlak zodat de wants
makkelijk adem kan halen. Zoals veel waterinsecten heeft de staafwants een dunne adembuis, die bij deze soort ongeveer de helft zo lang is als
het lichaam en aan een angel doet denken. De meeste waterinsecten, zoals kevers, zijn snel en duiken op, maar de staafwants is erg traag en
moet dicht bij het oppervlak blijven.
Het lichaam en de poten zijn zeer dun en langgerekt, en de kleur is donkerbruin. Hierdoor lijkt de wants op het eerste gezicht sprekend op een
wandelende tak, die echter behoort tot een totaal andere groep van insecten. De voorste twee poten van de waterstaafwants zijn tangachtig en
zijn helemaal vooraan bij de kop gepositioneerd. Onder de dekvleugels en vliezige vleugels zit het felrode achterlijf. Met de vliezige vleugels kan
waarschijnlijk niet gevlogen worden omdat de vleugelspieren gedegenereerd zijn. De maximale lengte is ongeveer 4 centimeter exclusief de 3
cm lange adembuis.
Herkenning
Animalia
Naam:
Staafwants
(Halfvleugeligen)
(Waterschorpioenen)
(Geleedpotigen)
(Insecten)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Arthropoda
Klasse:
Insecta
Orde:
Hemiptera
Familie:
Nepidae
Geslacht:
Nepa
Latijnse naam:
De waterschorpioen (Nepa cinerea) is een insect uit de onderorde wantsen (Hemiptera) en de familie waterschorpioenen (Nepidae). Vroeger
werd voor deze soort ook wel de wetenschappelijke naam Nepa rubra gebruikt maar deze wordt beschouwd als verouderd.
De waterschorpioen lijkt op het eerste gezicht sprekend op een dor blad; het lichaam is plat en de lichaamsvorm is van de bovenzijde gezien
ovaal. Bij nadere beschouwing valt direct de lange, angel-achtige en gefuseerde aanhangsels van de achterzijde op en de twee grijporganen aan
de voorzijde bij de kop. Dit doet enigszins denken aan een schorpioen die echter niet tot de insecten behoort. Met de uit de voorpoten gevormde
grijporganen worden kleine diertjes gevangen waar de waterschorpioen van leeft. De lange 'steel' is in werkelijkheid een niet-intrekbare
adembuis die boven water wordt gestoken voor de ademhaling. Ondanks het vervaarlijke uiterlijk is de waterschorpioen een onschuldig diertje
dat men rustig over de hand kan laten lopen en alleen zal prikken met de steeksnuit als het wordt vastgepakt.
Herkenning
Animalia
Naam:
Waterschorpioen
(Halfvleugeligen)
(Waterschorpioenen)
(Geleedpotigen)
(Insecten)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Arthropoda
Klasse:
Insecta
Orde:
Hemiptera
Familie:
Naucoridae
Geslacht:
Ilyocoris
Latijnse naam:
De zwemwants (Ilyocoris cimicoides) is een insect uit de familie zwemwantsen (Naucoridae). Omdat de oude wetenschappelijke geslachtsnaam
vroeger Naucoris was, duikt deze nog weleens op in de literatuur.
Een zwemwants heeft een ovaal, plat lichaam, de achterpoten zijn altijd duidelijk te zien en de rode ogen zijn niet rond maar enigszins
langwerpig waardoor ze gemeen lijken te kijken. Het zijn roofzuchtige jagers en naast de geelgerande watertor het geduchtste roofinsect in het
water. In Nederland en België is de soort zeer algemeen, en makkelijk te herkennen aan het brede lijf en grote poten. De maximale lengte is
ongeveer 16 millimeter. Zoals alle insecten heeft de zwemwants drie paar poten, die allemaal anders van vorm zijn;
De achterste poten zijn langer, breder en sterk behaard en worden gebruikt als roeispanen.
De middelste poten zijn smaller en kleiner en licht behaard en hebben kleine klauwtjes.
De voorste poten zitten vooraan bij de kop en zijn klein, scherp en tang-achtig.
Herkenning
Animalia
Naam:
Zwemwants
(Halfvleugeligen)
(Zwemwantsen)
(Geleedpotigen)
(Insecten)
(Dieren)