Harry van Goor 2017
source:  Wikipedia, the free encyclopedia
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Chordata
Klasse:
Actinopterygii
Orde:
Perciformes
Familie:
Gobiidae
Geslacht:
Pomatoschistus
Latijnse naam:
 Kleine vis met een brede kop met gezwollen wangen en lippen. Ogen dicht bij elkaar en hoog op de kop geplaatst. Bovenzijde tussen kop en
eerste rugvin zonder schubben. De twee rugvinnen aan de basis duidelijk gescheiden. Buikvinnen aaneengegroeid tot een zuignap, waarmee de
vis zich kan vastzetten op een harde ondergrond. Donkere, driehoekige vlek op de basis van de borstvinnen, zwarte vlekken langs de flanken
van de borstvin tot de staartvin tot op de staartwortel en een donkere band langs de basis van de staartvin.
Lengte tot circa 6 cm
Herkenning
Animalia
Categorie: Grondels
Naam:
Brakwatergrondel
(Baarsachtigen
)
(Grondels)
(Chordadieren)
(Straalvinnigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Chordata
Klasse:
Actinopterygii
Orde:
Perciformes
Familie:
Gobiidae
Geslacht:
Ponticola
Latijnse naam:
Lengte tot 22 cm. Grote, brede kop met gezwollen wangen en lippen en een bovenstandige bek.
Ogen dicht bij elkaar en hoog in de kop geplaatst. Nek geschubd. Lichaam en kop roodbruin gemarmerd. De bases van beide rugvinnen raken
elkaar. Rugvinnen met horizontale roodbruine banden op een lichtere ondergrond en zonder zwarte vlek. Buikvinnen aaneengegroeid tot een
zuignap, waarmee de vis zich kan vastzetten op een harde ondergrond.
Lijkt op de zwartbekgrondel, maar deze heeft een duidelijke zwarte vlek in de voorste rugvin (Neogobius melanostomus).
Lijkt op de Pontische stroomgrondel, maar deze heeft een veel smallere kop. Bij de Kesslers grondel is de kop veel breder dan hoog, bij de
stroomgrondel is deze even breed als hoog.
Bij de Kesslers grondel zijn duidelijk lobben zichtbaar aan de zuignap, bij de stroomgrondel niet (Neogobius fluviatilis).
Lijkt op de marmergrondel, maar deze heeft buisvormige neusopeningen (Proterorhinus semilunaris).
Lijkt op de rivierdonderpad, maar bij deze zijn de buikvinnen niet aan elkaar vastgegroeid tot een zuignap
Lengte tot circa 20 cm
Herkenning
Animalia
Naam:
Kesslergrondel
(Baarsachtigen)
(Grondels)
(Chordadieren)
(Straalvinnigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Chordata
Klasse:
Actinopterygii
Orde:
Perciformes
Familie:
Gobiidae
Geslacht:
Proterorhinus
Latijnse naam:
Heeft heel wat weg van een rivierdonderpad. Gemarmerde tekening.
De bek is gevormd tot een bekspleet en is eindstandig. De ogen staan hoog in de kop.
De neusopeningen vormen korte buisjes.
Twee gescheiden rugvinnen, waarvan de tweede rugvin id gevormd tot een langere vinzoom.
De buikvinnen zijn aaneengegroeid. Mannetjes in de voortplantingstijd zijn zwart van kleur.
Lengte tot circa 11 cm
Herkenning
Animalia
Naam:
Marmergrondel
(Baarsachtigen)
(Grondels)
(Chordadieren)
(Straalvinnigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Chordata
Klasse:
Actinopterygii
Orde:
Perciformes
Familie:
Gobiidae
Geslacht:
Neogobius
Latijnse naam:
De Pontische stroomgrondel kan 5 jaar oud worden en is geslachtsrijp rond de leeftijd van 2 jaar. Ze paaien in de late lente tot vroege zomer, soms tot in
september als de temperatuur boven 13°C komt.
De grondel leeft op een waaier aan ongewervelden, vooral weekdieren.
In het paaiseizoen kan het mannetje helemaal zwart met geel of oranje omrande rug- en staartvinnen worden. Buiten dit seizoen zijn beide geslachten op de
rug bruin met lichte vlekken. Er zitten ook ctenoidschubben (kamschubben) op. De buik is lichter van kleur. De flanken hebben een lichte, blauwgrijze kleur.
Op de zijlijn zijn vaag kleine, donkere vlekken te zien. Er loopt een donkere lijn van het oog naar de bovenlip.
De Pontische stroomgrondel is ongeveer 20 cm lang en is herkenbaar aan de aaneengegroeide buikvinnen die een zuignap vormen, zoals bij de andere
Neogobius-soorten.
Bij de stroomgrondel is deze zuignap relatief lang, waarbij de lobben slecht zichtbaar zijn. De kop is ongeveer even hoog als breed. Net als N. pallasi is de
eerste vertakte vinstraal van de achterste rugvin ongeveer twee keer zo lang als de voorlaatste rugvinstraal. Bij de aarsvin geldt hetzelfde.
Lengte tot circa 20 cm
l
Herkenning
Animalia
Naam:
Pontischestroomgrondel
(Baarsachtigen)
(Grondels)
(Chordadieren)
(Straalvinnigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Chordata
Klasse:
Actinopterygii
Orde:
Cypriniformes
Familie:
Cyprinidae
Geslacht:
Gobio
Latijnse naam:
De riviergrondel is een visje dat tot 20 cm lang wordt.
Hij leeft van kleine diertjes als kreeftjes.
Het is een bodembewoner met twee tastdraden aan zijn bek
De determinatie is lastig, de baarddraden zijn langer, de anus ligt dichter bij de buikvinnen dan bij de aarsvin en de schubjes op de rug zijn
gekield. De kleine ronde vlekjes op het lichaam, de dubbele aftekening langs de zijlijn en de vrijwel ongevlekte vinnen zijn bruikbare
veldkenmerken, gecombineerd met de vangstplaats (grote rivieren).
Lengte tot circa 20 cm
Herkenning
Animalia
Naam:
Riviergrondel
(Karperachtigen)
(Eigenlijke karpers)
(Chordadieren)
(Straalvinnigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Chordata
Klasse:
Actinopterygii
Orde:
Cypriniformes
Familie:
Cyprinidae
Geslacht:
Romanogobio
Latijnse naam:
De witvingrondel (Romanogobio belingi) is een straalvinnige vissensoort uit de familie van de eigenlijke karpers (Cyprinidae).
De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1934 door Slastenenko.
De witvingrondel is een (waarschijnlijk) exotische vissoort, die op 12 juni 2004 in het stroomgebied van de Rijn als nieuwe soort voor Nederland
werd ontdekt. De vis komt nu zeer veelvuldig voor in de Rijn en de Rijntakken. Het is lastig na te gaan of het een inheemse soort betreft die nooit
als zodanig is opgemerkt, of dat het een recente aanwinst is voor onze fauna. De soort heeft zich mogelijk na de aanleg van het Main-
Donaukanaal naar Nederland uitgebreid.
De Witvingrondel lijkt sterk op de riviergrondel. De witvingrondel is te onderscheiden van de riviergrondel door de aanwezigheid van kieltjes op
de schubben op de rug van witvingrondel; de riviergrondel heeft deze niet.
Lengte tot circa 15 cm
Herkenning
Animalia
Naam:
Witvingrondel
(Karperachtigen)
(Eigenlijke karpers)
(Chordadieren)
(Straalvinnigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Chordata
Klasse:
Actinopterygii
Orde:
Perciformes
Familie:
Gobiidae
Geslacht:
Neogobius
Latijnse naam:
De zwartbekgrondel is een bodemvis en heeft de ogen bovenaan de kop staan.
De kop is breder dan de rest van het eerder gedrongen lichaam, waardoor de vis sterk gelijkt op de rivierdonderpad.
De basiskleur is geelgrijs tot olijfgroen, met bruine vlekken. In de paaitijd kunnen de mannetjes zwart worden; de rand van de achterste rugvin en
van de staart wordt dan wit.
Zwartbekgrondels kunnen tot 25 cm lang worden. De mannetjes zijn groter dan de vrouwtjes.
Een belangrijk kenmerk waarmee de zwartbekgrondel zich onderscheidt van andere soorten, is dat de buikvinnen vergroeid zijn tot een zuignap.
In tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden, heeft de zwartbekgrondel geen zwarte bek.
Er is wel een kenmerkende zwarte vlek op het achterste deel van de eerste rugvin. De zwartbekgrondel heeft twee rugvinnen: de voorste rugvin
heeft 5 tot 7 harde vinstralen, de achterste rugvin heeft 13 tot 16 zachte vinstralen.
Lengte tot circa 25 cm
Herkenning
Animalia
Naam:
Zwartbek grondel
(Baarsachtigen)
(Grondels)
(Chordadieren)
(Straalvinnigen)
(Dieren)