waterspinnen
kokerjufferlarven met kokers
+ dieren van onderstaande groepen
schrijvertjes
schaatsenrijders en vijverlopers
nimfen van glazenmakers
mutsslakken
kokerloze kokerjufferlarven
+ dieren van onderstaande groepen
waterkevers (behalve schrijvertjes)
vlokreeftjes
haftennimfen
visbloedzuigers
staafwantsen en duikerwantsen
+ dieren van onderstaande groepen
bloedzuigers (behalve visbloedzuigers)
waterschorpioenen
ruggenzwemmers
slijkvlieglarven
zwanenmossels
zoetwaterslakken (behalve mutsslakken)
watermijte
n
+ dieren uit onderstaande groepen
zoetwaterpissebedden
slingerwormen
overige muggenlarven
+ dieren uit onderstaande groepen
andere vliegenlarven met adembuis
rattenstaartlarven
rode muggenlarven
steenvliegnimfen
afgeplatte haftennimfen
+ dieren van onderstaande groepen
duikerwantsen
ruggenzwemmers
waterschorpioenen
nimfen van waterjuffers
waterkevers
zoetwaterslakken (behalve mutsslakken)
platwormen
vlokreeften
+ dieren uit onderstaande groepen
oppervlaktewantsen
kokerloze kokerjufferlarven
mutsslakken
niet afgeplatte haftennimfen
nimfen van glazenmakers
+ dieren uit onderstaande groepen
kokerjufferlarven met kokers
+ dieren uit onderstaande groepen
zoetwaterpissenbedden
bloedzuigers
erwtenmossels
+ dieren uit onderstaande groepen
andere vliegenlarven met adembuis
rattenstaartlarven
slingerwormen
rode muggenlarven
nagenoeg zuiver water
licht verontreinigd water
matig verontreinigd water
verontreinigd water
sterk verontreinigd water
uitermate verontreinigd water
(nagenoeg biologische dood)
Je mag enkel de algemeen voorkomende groepen in rekening brengen waarvan je
minstens 2 individuen hebt gevonden !
Stilstaand water
Stromend water
Ook via macrofauna kan men een indruk krijgen van de waterkwaliteit.
De aanwezigheid van een combinatie van organisme is ook een maatstaaf voor de kwaliteit van het water.