Harry van Goor 2017
source:  Wikipedia, the free encyclopedia
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Chordata
Klasse:
Actinopterygii
Orde:
Cypriniformes
Familie:
Cyprinidae
Geslacht:
Cyprinus
Latijnse naam:
De BoerenKarper is een slank gebouwde vis en heeft een torpedovormig lichaam en wordt gekenmerkt door een torpedovormig lichaam (geen
knik tussen kop en rug).
De BoerenKarper heeft een eindstandige bek en bleke vinnen.
Lengte tot circa 120 cm
Geen nadere informatie beschikbaar.
Herkenning
Animalia
Categorie: Karpers
Naam:
Wilde- of Boerenkarper
(Karperachtigen)
(Eigenlijk karpers)
(Chordadieren)
(Straalvinnigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Chordata
Klasse:
Actinopterygii
Orde:
Cypriniformes
Familie:
Cyprinidae
Geslacht:
Rhodeus
Cyprinus Carpio
Latijnse naam:
Schubkarper is het meest bekend bij karpervissers. Deze vis is afkomstig van van de boerenkarper maar is iets minder slank. De schubkarper is
net zoals de boerenkarper volledig geschubd met kleine ronde schubben. Er is weinig variatie te herkennen in het schubpatroon, hierdoor lijken
ze erg op elkaar.
Lengte tot circa 120 cm
Geen nadere informatie beschikbaar.
Herkenning
Animalia
Naam:
Schubkarper (gekweekt)
(Karperachtigen)
(Eigenlijk karpers)
(Chordadieren)
(Straalvinnigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Chordata
Klasse:
Actinopterygii
Orde:
Cypriniformes
Familie:
Cyprinidae
Geslacht:
Rhodeus
Cyprinus Carpio
Latijnse naam:
Edel- of Spiegelkarper is zeldzamer dan de schubkarper. De spiegelkarper is te herkennen aan het lage aantal schubben dat zich op het lijf
bevindt. Meestal bevinden de schubben zich als kleine groepjes rond de staartwortel en de rugvin en enkele grote schubben verspreid over de
zijflanken.
Edel- of Spiegelkarpers werden oorspronkelijk gekweekt voor de voedselproductie. De grote verschillen met de gewone, wilde karper zijn:
De onregelmatige schubben
Sterke, veel snellere groei
Kort lichaam, met een hogere rug en een diepere buik
Twee baardharen, in de mondhoeken, die naar beneden wijzen
Lengte tot circa 120 cm
Herkenning
Animalia
Naam:
Edel- of Spiegelkarper (gekweekt)
(Karperachtigen)
(Eigenlijk karpers)
(Chordadieren)
(Straalvinnigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Chordata
Klasse:
Actinopterygii
Orde:
Cypriniformes
Familie:
Cyprinidae
Geslacht:
Rhodeus
Cyprinus Carpio
Latijnse naam:
Rijenkarper is een variatie van de spiegelkarper maar is te herkennen aan een regelmatige rij spiegelschubben over de zijlijn van de vis. Deze rij
schubben loopt loopt van de staartwortel tot aan de kieuwdeksels.
Lengte tot circa 120 cm
Geen nadere informatie beschikbaar.
Herkenning
Animalia
Naam:
Rijenkarper (gekweekt)
(Karperachtigen)
(Eigenlijk karpers)
(Chordadieren)
(Straalvinnigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Chordata
Klasse:
Actinopterygii
Orde:
Cypriniformes
Familie:
Cyprinidae
Geslacht:
Rhodeus
Cyprinus Carpio
Latijnse naam:
Wordt ook wel naaktkaper genoemd, vanwege het volledig ontbreken van schubben. Er zijn 4 bekdraden aanwezig, 2 in de hoeken van de bek
en 2 kortere op de bovenlip. De rand van de lange rugvin is hol ingesneden. De voorste vinstraal van de rugvin is stevig en getand.
Lederkarper of naaktkarper is de zeldzaamste variatie van de karpervariaties. De lederkarper wordt gekenmerkt door een lijf met zeer weinig of
geen schubben. Net zoals bij de rijenkarper zou de lederkarper niet zo snel groeien als de schub- en spiegelkarper.
Lengte tot circa 115 cm
Geen nadere informatie beschikbaar.
Herkenning
Animalia
Naam:
Leder- of Naaktkarper (gekweekt)
(Karperachtigen)
(Eigenlijk karpers)
(Chordadieren)
(Straalvinnigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Chordata
Klasse:
Actinopterygii
Orde:
Cypriniformes
Familie:
Cyprinidae
Geslacht:
Ctenopharyngodon
Latijnse naam:
Kan verward worden met de kopvoorn. Onder de zijlijn liggen, geteld richting de aarsvin 5 rijen schubben. Onderscheidt zich van de karper door
het ontbreken van bekdraden aan de stevige, eindstandige bek. En door de korte rugvin.
De graskarper is een smalle, lange vis die niet echt op de gewone karper lijkt. De graskarper heeft, in tegenstelling tot de andere karpersoorten,
geen bekdraden. De vis heeft een korte rugvin en een naar boven gerichte bek. De graskarper kan ongeveer 120 centimeter lang worden. Het
maximum gewicht bedraagt ongeveer 40 pond.
Lengte tot circa 120 cm
Geen nadere informatie beschikbaar.
Herkenning
Animalia
Naam:
Graskarper
(Karperachtigen)
(Eigenlijk karpers)
(Chordadieren)
(Straalvinnigen)
(Dieren)
(Echte karpers)