Harry van Goor 2017
source:  Wikipedia, the free encyclopedia
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Arthropoda
Klasse:
Ostracoda
Orde:
?
Familie:
?
Geslacht:
?
Latijnse naam:
Eenoogkreeftjes hebben net als alle kreeftachtigen een kop, borststuk en achterlijf, waarbij de kop en het borststuk zijn vergroeid. Dit
kopborststuk is bij de eenoogkreeftjes bol van vorm. Het staartachtige achterlijf is meer langwerpig van vorm. Eenoogkreeftjes lijken sprekend op
elkaar. Ze verschillen van elkaar in de details, zoals het aantal rijen haarachtige structuren op de verschillende delen van het lichaam of de vorm
van de pootjes.
Geen nadere informatie beschikbaar.
Herkenning
Animalia
Categorie: Kieuwpootkreeftjes
Naam:
Eenoogkreeft
(Geleedpotigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Arthropoda
Klasse:
Ostracoda
Orde:
Podocopida
Familie:
Cyprididae
Geslacht:
Eucypris
Latijnse naam:
Eucypris virens is een mosselkreeftje: een geleedpotige die twee kleppen heeft. Daarmee lijkt hij op een mossel, maar dat is echter een
weekdier. Er bestaan mannetjes, seksuele en aseksuele vrouwtjes. Aseksuele vrouwtjes kunnen zich zonder mannetje en bevruchting
voortplanten, wat parthenogenese of maagdelijke voortplanting wordt genoemd.
Geen nadere informatie beschikbaar.
Herkenning
Animalia
Naam:
Mosselkreeftje
(Geleedpotigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Arthropoda
Klasse:
Malacostraca
Orde:
Amphipoda
Familie:
?
Geslacht:
?
Latijnse naam:
Amphipoden of vlokreeften onderscheiden zich van de andere Peracarida, met uitzondering van de Isopoda, door het ontbreken van een
carapax of rugschild. Hun lichaam is kenmerkend zijdelings afgeplat — alhoewel er ook cilindrische en dorso-ventraal afgeplatte vormen
voorkomen—, en kan onderverdeeld worden in drie zones: kop, pereon en pleon (abdomen). Daarenboven hangt er dorsaal aan het eind van het
laatste pleonsegment een telson.
De kop, die eigenlijk met het eerste pereonsegment is vergroeid, bezit zes paar aanhangsels: eerste antenne, tweede antenne, mandibel, eerste
maxille, tweede maxille en maxillipede. Ondiepwatersoorten hebben meestal een paar ronde of niervormige ogen, die soms dorsaal vergroeid
kunnen zijn (Oedicerotidae). Bij diepwatersoorten ontbreken de ogen soms volledig.
Het pereon bestaat uit zeven overlappende segmenten, die elk een paar eentakkige aanhangsels bezitten, de pereopoden. Het eerste koppel
hiervan vormen vrijwel altijd twee paar grijppootjes, de gnathopoden.
Het pleon bestaat uit zes segmenten, waarvan de eerste drie het pleosoom vormen, elk met een paar tweetakkige pleopoden, en de laatste drie
het urosoom, dat op zijn beurt gewoonlijk drie paar één- of tweetakkige uropoden draagt.
Herkenning
Animalia
Naam:
Vlokreeftje
(Geleedpotigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Arthropoda
Klasse:
Branchiopoda
Orde:
?
Familie:
?
Geslacht:
?
Latijnse naam:
Watervlooien (Cladocera) zijn een orde van kleine kreeftachtigen uit de klasse van de Branchiopoda (blad- of kieuwpootkreeftjes).
Het woord "watervlooien" is geen scherp omlijnd biologisch begrip en wordt soms ook ruimer toegepast op alle kreeftachtige organismen van
hetzelfde formaat en daaronder vallen dan ook de eenoogkreeftjes. Een enkeling rekent totaal andere, kleine dierlijke waterorganismen zoals
raderdiertjes ook tot de "watervlooien".
Watervlooien zwemmen met behulp van roeipoten schokkerig en snel door het water. Ze worden tot het zoöplankton gerekend. Sommige soorten
komen zo massaal voor dat het water ter plaatse een rode kleur krijgt. Watervlooien komen in allerlei watertypen voor en voeden zich door het
water te filteren en het daarin voorkomende voedsel te consumeren. Er zijn soorten die ander zoöplankton eten.
Watervlooien planten zich het grootste deel van het jaar ongeslachtelijk voort. Het gaat dan steeds om vrouwelijke exemplaren. Wanneer de
omstandigheden ongunstig worden, worden er pas mannetjes gemaakt. De bevruchte eitjes bevinden zich in een beschermend stevig omhulsel,
het zogenoemde ephippium.
Herkenning
Animalia
Naam:
Watervlo
(Geleedpotigen)
(kieuwpootkreeftjes)
(Dieren)