Harry van Goor 2017
source:  Wikipedia, the free encyclopedia
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Chordata
Klasse:
Actinopterygii
Orde:
Siluriformes
Familie:
Ictaluridae
Geslacht:
Ameiurus
Latijnse naam:
Bruine dwergmeerval (Ameiurus nebulosus) komt uit Noord-Amerika. In Europa is hij in de 19e eeuw geïntroduceerd als consumptievis.
Bruine dwergmeerval lijkt sterk op zwarte dwergmeerval maar is algemener en doorgaans lichter van kleur.
Een onderscheidend kenmerk tussen de soorten is de achterzijde van de voorste borstvinstraal, deze is bij bruine dwergmeerval sterk getand en
bij zwarte dwergmeerval niet.
Bruine dwergmeerval verblijft bij voorkeur in stilstaand water met een hoge temperatuur. Waarschijnlijk blijven de meeste wateren in Nederland te
koud voor een geslaagde voortplanting en snelle groei.
Daarom is de bruine dwergmeerval niet algemeen verspreid. Hij is goed bestand tegen een hoge zuurgraad, lage zuurstofgehaltes,
waterverontreiniging en troebel water.
De soort is vooral in de avond en nacht actief. Hij verblijft graag in nauwe schuilplaatsen. Zijn voedsel bestaat uit muggenlarven, watervlooien,
waterkevers, pissebedden en vis. Het zintuigenstelsel van de bruine dwergmeerval is bijzonder: zeer goed ontwikkelde smaak- en geurzintuigen,
een gehoor met een bereik dat gelijk is aan dat van mensen, een zeer gevoelig zijlijnorgaan en lange bekdraden. Daarnaast is bruine
dwergmeerval erg gevoelig voor elektriciteit.
Lengte tot circa 55 cm
Herkenning
Animalia
Categorie: Meervallen
Naam:
Bruine dwergmeerval
(Meervalachtigen)
(Katvissen)
(Chordadieren)
(Straalvinnigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Chordata
Klasse:
Actinopterygii
Orde:
Siluriformes
Familie:
Ictaluridae
Geslacht:
Ameiurus
Latijnse naam:
Zwarte dwergmeerval (Ameiurus melas) is een exoot afkomstig uit Noord-Amerika. De soort wordt ongeveer 35 cm lang en is lastig te
onderscheiden van de tevens uit Noord-Amerika afkomstige bruine dwergmeerval.
Zwarte dwergmeerval lijkt sterk op bruine dwergmeerval maar is zeldzamer en doorgaans donkerder van kleur.
Een onderscheidend kenmerk tussen de soorten is de achterzijde van de voorste borstvinstraal, deze is bij bruine dwergmeerval sterk getand en
bij zwarte dwergmeerval niet. Zwarte dwergmeerval heeft een voorkeur voor stilstaand water met een hoge temperatuur. Ten behoeve van de
voortplanting wordt een nest gebouwd dat door het mannetje bewaakt wordt.
In de meeste wateren in Nederland zijn de temperaturen te laag voor een geslaagde voortplanting en snelle groei. De soort is goed bestand
tegen een hoge zuurgraad, lage zuurstofgehaltes, waterverontreiniging en sterk vertroebeld water. Zwarte dwergmeerval is vooral in de avond en
nacht actief en houdt zich overdag schuil in holten of tussen vegetatie. Het voedsel bestaat uit muggenlarven, watervlooien, waterkevers en
pissebedden.
Lengte tot circa 65 cm
Herkenning
Animalia
Naam:
Zwarte dwergmeerval
(Meervalachtigen)
(Katvissen)
(Chordadieren)
(Straalvinnigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Chordata
Klasse:
Actinopterygii
Orde:
Siluriformes
Familie:
Siluridae
Geslacht:
Silurus
Latijnse naam:
De meerval is een langgerekte vis met een afgeplatte bek, een vrijwel rolrond lichaam met een dikke buik en een zeer lange staart. De meerval
heeft zes baarddraden aan zijn opvallend grote bek: twee zeer lange baarddraden vlak voor en boven de mondhoeken, en twee paar aan de
onderzijde van zijn bek waarvan de achterste twee wat meer naar buiten staan. Hij heeft een zeer klein rugvinnetje en een zeer lange aarsvin.
De ogen zijn klein en de huid is onbeschubd. De zijlijn is volledig.
De meerval is doorgaans donkergroen tot zwart aan de bovenzijde en vaak zilverachtig tot wit aan de onderzijde. Het kleurverloop is grillig en
vlekkerig. Ook allerlei kleurafwijkingen zoals albino's komen relatief vaak voor
De meerval groeit bijzonder snel. Na de eerste zomer kan de meerval al 500 gram zwaar zijn en ze kunnen al op twee- of driejarige leeftijd bij
een gewicht van één of twee kg geslachtsrijp zijn.
De hoogste aangetoonde leeftijd bij een meerval was 80 jaar. Afmetingen van 150 tot 180 cm zijn voor een volwassen exemplaar van ca. 25 jaar
onder de juiste leefomstandigheden heel normaal. Sommige exemplaren overschrijden zelfs de twee meter. De grootste betrouwbare meting
betreft een exemplaar met een lengte van 278 cm en een massa van 144 kg, gevangen in de Po. De waardes genoemd in oudere literatuur zijn
erg onbetrouwbaar vanwege de afwijkende lengte/massa verhoudingen. Tot een lengte van ca. 130 cm is de meerval een betrekkelijk slanke vis,
maar daarboven nemen omvang en massa drastisch toe.
Lengte tot circa 250 cm
Herkenning
Animalia
Naam:
Europese meerval
(Meervalachtigen)
(Meervallen)
(Chordadieren)
(Straalvinnigen)
(Dieren)