Harry van Goor 2017
source:  Wikipedia, the free encyclopedia
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Chordata
Klasse:
Actinopterygii
Orde:
Cypriniformes
Familie:
Cobitidae
Geslacht:
Misgurnus
Latijnse naam:
De grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) (ook wel: weeraal) is een langgerekte spoelvormige vis met een donkerbruine grondkleur, een
geeloranje buik en zwarte lengtestrepen. Hij heeft tien baarddraden. De mannetjes hebben in de paaitijd (april) een oranje buik en kunnen ook
herkend worden aan hun slankere lichaam en de grotere en puntige borstvinnen.Hij is niet te verwarren met andere soorten, hoewel er in vijvers
ook wel verwante Aziatische soorten gehouden worden die de zwarte lengtestrepen missen.
Lengte tot circa 30 cm.
Herkenning
Animalia
Categorie: Modderkruipers
Naam:
Grote Modderkruiper
(Karperachtigen)
(Modderkruipers)
(Chordadieren)
(Straalvinnigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Chordata
Klasse:
Actinopterygii
Orde:
Cypriniformes
Familie:
Cobitidae
Geslacht:
Cobitis
Latijnse naam:
Er zijn 6 korte bekdraden; 4 op de bovenlip en 2 in de hoeken van de bek.
Op de flanken ligt een rij grote donkerbruine vlekken. Ook de kop, de rug- en staartvin zijn gevlekt.
Onderhet oog bevindt zich een gevorkt stekeltje, dat naar de staart is gericht.
Lengte tot circa 13 cm.
Geen nadere informatie beschikbaar.
Herkenning
Animalia
Naam:
Kleine Modderkruiper
(Karperachtigen)
(Modderkruipers)
(Chordadieren)
(Straalvinnigen)
(Dieren)