Harry van Goor 2017
source:  Wikipedia, the free encyclopedia
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Mollusca
Klasse:
Gastropoda
Orde:
Heterobranchia
Familie:
Planorbidae
Geslacht:
Planorbarius
Latijnse naam:
De posthorenslak heeft een afgeplatte ronde schelp met vijf regelmatige windingen. De opening van het huisje is niervormig en de kleur kan
roodbruin, roze of olijfgroen zijn maar door aanslag en algengroei ziet deze slak er soms uit als een kruipende plant.
Het lichaam is zeer donkergrijs, en de voet is vrij plat en aan de achterzijde spits. De twee tasters zijn vrij lang, rond en dun en steken meer naar
voren. Hoewel schelpen altijd afgebeeld worden alsof het om een rechtsgewonden soort gaat (dus afgebeeld met de mondopening aan de
rechterkant), blijkt uit de anatomie dat alle schijfhorens, dus ook de posthorenslak, linksgewonden zijn.
Herkenning
Animalia
Categorie: Slakken (2)
Naam:
Posthoornslak
(Weekdieren)
(Slakken)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Mollusca
Klasse:
Gastropoda
Orde:
Heterobranchia
Familie:
Lymnaeidae
Geslacht:
Lymnaea
Latijnse naam:
Deze slak is met een huisje van maximaal 6 centimeter een van de grootste zoetwaterslakken in West-Europa, en komt ook voor in België en
Nederland. De kleur is bruingrijs tot hoornachtig bruin, het huisje is kegelvormig. Het huis heeft 4 of 5 windingen waarvan de laatste snel breder
wordt en de wanddikte hangt enigszins af van de waterkwaliteit. Zowel de beschikbaarheid van calcium en humus als de zuurgraad van het
water spelen hierbij een rol. Ook de moeraspoelslak (Stagnicola palustris) heeft een soortgelijk huisje en lichaamsvorm, maar is meestal licht
gevlekt en heeft een huisje van maximaal 3 cm. Het lichaam is donkergrijs tot donkerbruin van kleur, de twee onderste tasters zijn zeer kort; de
twee bovenste zijn puntig, plat en steken meer zijwaarts
l
 Legsels met eieren.
Herkenning
Animalia
Naam:
Poelslak
(Poelslakken)
(Weekdieren)
(Slakken)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Mollusca
Klasse:
Gastropoda
Orde:
?
Familie:
Physidae
Geslacht:
Physella
Latijnse naam:
De puntige blaashoren (Physella acuta) (jonger synoniem: Physa acuta; ook Haitia acuta) is een
zuurstof ademende zoetwaterslak uit de klade Pulmonata.
Net als de andere slakken uit de familie Physidae heeft P. acuta een linksdraaiend spiraalvormig
slakkenhuis. Dat wil zeggen dat de opening van de schelp zich links bevindt als de opening naar de
waarnemer en de punt van de schelp naar boven gericht staan. De opening is langwerpig en groot.
Er is geen operculum. De schaal is dun, hoornachtig en doorschijnend. De schelp is zo'n 12 mm
hoog en 5 tot 7 mm breed.
Herkenning
Animalia
Naam:
Puntige blaashoren
(Weekdieren)
(Slakken)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Mollusca
Klasse:
Gastropoda
Orde:
Heterobranchia
Familie:
Planorbidae
Geslacht:
Planorbis
Latijnse naam:
De schijfhoren heeft een sterk afgeplatte, schijfvormige schelp met zes windingen. De schelp is stevig, glanzend en doorzichtig en heeft een
bruine kleur, hoewel er vaak een aanslag of algengroei aanwezig is die het huisje anders kleuren.
Het lichaam is donkergrijs tot zwart, en de twee lange, ronde tasters zijn vaak rood gekleurd. Net zoals de posthorenslak (Planorbarius corneus)
heeft ook deze soort rood bloed, het bevat hemoglobine om efficiënter zuurstof op te kunnen nemen. Hierdoor kan de slak in zuurstofarme
omgevingen toch overleven, maar er moet regelmatig aan de oppervlakte geademd worden
Herkenning
Animalia
Naam:
Schijfhoornslak
(Weekdieren)
(Slakken)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Mollusca
Klasse:
Gastropoda
Orde:
?
Familie:
Thiaridae
Geslacht:
Melanoides
Latijnse naam:
De slanke knobbelhoren, ook wel 'torenslak' of 'puntslak', is een in zoet water levende kieuwslak. De geldige wetenschappelijke naam is
Melanoides tuberculata.
De schelp is zeer langgerekt conisch gewonden en heeft een kleine tophoek. Schelpen van volwassen dieren hebben ongeveer 14 vrij bolle
windingen. Omdat de apex zo klein begint en vrij teer is, zijn de oudste windingen vaak afgebroken. Soms gaat het om de halve hoogte van de
hele schelp maar meestal is het minder. De schelp wordt dan door het dier vanaf de binnenkant met een kalkpropje gerepareerd. De sculptuur
kan zwak of heel geprononceerd zijn en bestaat uit 4-8 platte spiraalribben die vaak op de bovenkant van de winding breder zijn dan op de
onderkant. Soms is één van de spiraalribben meer ontwikkeld dan de overige waardoor de winding zwak gekield lijkt. Deze ribben worden
gekruist door onregelmatig, S-vormige axiale ribben. Tussen de ribben is een fijne papillensculptuur aanwezig. Op de kruispunten van de spiraal-
en de axiale ribben kunnen zich puntige knobbeltjes vormen. De mondopening is peervormig, afgerond aan de onderkant en puntig aan de
bovenkant. De mondrand is niet verdikt. De grootte van de mondopening is iets meer dan de hoogte van de laatste winding.
De kleur is groen-bruin tot beige-bruin met roodbruine streepjes parallel aan de axiale ribben. Deze roodbruine streepjes kunnen in losse vlekjes
uiteenvallen.
Er is een hoornachtig, paucispiraal operculum. De nucleus is sterk naar de basis verschoven.
Herkenning
Animalia
Naam:
Slanke knobbelhoren
(Weekdieren)
(Slakken)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Mollusca
Klasse:
Gastropoda
Orde:
?
Familie:
Planorbidae
Geslacht:
Anisus
Latijnse naam:
De spiraalschijfhorenslak (Anisus spirorbis) is een slakkensoort uit de familie van de
Planorbidae.
Geen nadere informatie beschikbaar.
Herkenning
Animalia
Naam:
Spiraalschijfhorenslak
(Weekdieren)
(Slakken)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Mollusca
Klasse:
Gastropoda
Orde:
Architaenioglossa
Familie:
Viviparidae
Geslacht:
Viviparus
Latijnse naam:
Viviparus contectus is een in het zoete water levende kieuwslak.
Schelp met ongeveer 6½ bolle iets geschouderde windingen gescheiden door een diepe sutuur, een
schuin ovale aan de bovenzijde iets hoekig toelopende mondopening en een zeer scherpe top.
Alleen op de topwindingen lopen 3 kielen die niet altijd even duidelijk zichtbaar zijn. De kielen zijn
ook vaak afgesleten. Ze zijn een restant van de embryonale schelp, waar op deze kielen rijen
haartjes stonden. Deze haartjes verdwijnen zeer snel na het uitkomen van de jonge dieren. Jongere
windingen zijn volledig afgerond en vertonen alleen groeilijnen, geen sculptuur. De schelp is
dunwandig en heeft een dun groenachtig periostracum. De schelp zelf is kleurloos tot wit en heeft
drie bruine spiraal kleurbanden die door het periostracum heen zichtbaar zijn. Soms zijn de banden
geheel afwezig. De schelp kan bedekt zijn met een dunne aanslag van algen of ijzermineralen
waardoor van de eigen kleur niets te zien is. Er is een nauwe maar duidelijke navel. Deze soort
heeft zoals alle moerasslakken een dun hoornachtig operculum dat concentrisch is opgebouwd.
Hoogte: tot ongeveer 50 millimeter
Breedte tot ongeveer 37 millimeter
Herkenning
Animalia
Naam:
Spitse moerasslak
(Weekdieren)
(Slakken)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Mollusca
Klasse:
Gastropoda
Orde:
Architaenioglossa
Familie:
Viviparidae
Geslacht:
Viviparus
Latijnse naam:
De stompe moerasslak (Viviparus viviparus) is een in het zoete water levende kieuwslak.
Schelp met 5½-6 vrij bolle windingen gescheiden door een matig diepe sutuur. De windingen zijn volledig afgerond, zijn niet geschouderd en
verlopen vanaf de sutuur schuin af. Er is een schuin ovale aan de bovenzijde iets toegespitste mondopening. De top is duidelijk gepunt maar
verder stomp en niet zo spits als bij de spitse moerasslak (V. contectus). Kielen op de topwindingen ontbreken evenals haartjes op de schelp van
de jonge dieren. De sculptuur bestaat alleen uit fijne groeilijnen, soms is een onregelmatige hamerslagsculptuur aanwezig. De schelp is
dunwandig en heeft een dun groenachtig of lichtbruin periostracum. De kleur van de schelp zelf is variabel van kleurloos, wit, bruingeel tot
groenbruin. Meestal zijn er drie roodbruine spiraal kleurbanden die door het periostracum heen zichtbaar zijn, soms zijn deze banden echter
afwezig. De schelp kan bedekt zijn met een dunne aanslag van algen of ijzermineralen waardoor van de eigen kleur niets te zien is. Er is een
nauwe maar duidelijke spleetvormige navel. Deze soort heeft zoals alle moerasslakken een dun hoornachtig operculum dat concentrisch is
opgebouwd.
Hoogte: tot ongeveer 39 millimeter
Breedte tot ongeveer 29 millimeter
Herkenning
Animalia
Naam:
Stompe moerasslak
(Weekdieren)
(Slakken)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Mollusca
Klasse:
Gastropoda
Orde:
Cycloneritimorpha
Familie:
Neritidae
Geslacht:
Theodoxus
Latijnse naam:
De zoetwaterneriet (Theodoxus fluviatilis) is een slakkensoort uit de familie van de Neritidae.
Geen nadere informatie beschikbaar.
Herkenning
Animalia
Naam:
Zoetwaterneriet
(Weekdieren)
(Slakken)
(Dieren)