Harry van Goor 2017
source:  Wikipedia, the free encyclopedia
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Mollusca
Klasse:
Bivalvia
Orde:
Veneroida
Familie:
Dreissenidae
Geslacht:
Dreissena
Latijnse naam:
De quaggamossel (Dreissena bugensis) is een tweekleppigensoort uit de familie van de Dreissenidae.
De quaggamosselen zetten zich stevig vast op scheepsrompen, gemalen en waterroosters hetgeen een enorme weerstand veroorzaakt voor het
langsstromende water. Doordat ze grote hoeveelheden fytoplankton, zoöplankton en algen eten wordt het water zeer helder. Wat weer kan leiden
tot toename van waterplanten. Hierdoor verandert het hele ecosysteem drastisch. Of dit nu postief of negatief is is erg afhankelijk van de situatie.
Duidelijk is wel dat met het helderder worden van het water de hoge nutrientenconcentraties zelf nog niet zijn verdwenen. Bij verdwijnen van de
quaggamosselen kan het watersysteem dan ook weer snel vertroebelen.
Diverse baarzen en baarsachtige vissen kunnen in theorie de quaggamossel als voedsel beschouwen. Ze blijken de mossel echter niet altijd als
zodanig te herkennen. Een exoot als de zwartbekgrondel kan dit weer wel.
Herkenning
Animalia
Categorie: Tweekleppigen (2)
Naam:
Quaggamossel
(Weekdieren)
(Tweekleppigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Mollusca
Klasse:
Bivalvia
Orde:
Veneroida
Familie:
Sphaeriidae
Geslacht:
Pisidium
Latijnse naam:
De riviererwtenmossel (Pisidium amnicum) is een in zoet water levende tweekleppige schelpensoort uit de familie Sphaeriidae.
Lengte: tot 11 millimeter. Hoogte: tot 8,5 millimeter. Semidiameter: tot 3,3 millimeter.
Geen nadere informatie beschikbaar.
Herkenning
Animalia
Naam:
Riviererwtenmossel
(Weekdieren)
(Tweekleppigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Mollusca
Klasse:
Bivalvia
Orde:
Unionoida
Familie:
Margaritiferidae
Geslacht:
Pseudunio
Latijnse naam:
Dikke vrij stevige schelp met een dik periostracum. Ovaal niervormig, achterzijde veel langer dan de voorzijde. Binnenzijde met krachtige
cardinale en laterale tanden. Ingedrukte aanhechtingsplaatsen van de spierindruksels, duidelijke mantellijn. Kleur: Buitenkant - er is een
donkerbruin tot zwart periostracum. Als het periostracum eraf is dan heeft de schelp een melkwit tot blauw mat irriserende parelmoerkleur.
Binnenkant - Melkwitte parelmoerkleur.
Herkenning
Animalia
Naam:
Rivierparelmossel
(Weekdieren)
(Tweekleppigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Mollusca
Klasse:
Bivalvia
Orde:
Unionoida
Familie:
Unionidae
Geslacht:
Unio
Latijnse naam:
De Schildersmossel (Unio pictorum) is een zoetwatermossel. De schildersmossel heeft een lengte van 7 tot 10 cm (soms wel tot 14 cm) en
hoogte van 3 tot 4 cm. De kleur van het periostracum aan de buitenkant van de schelp varieert van geel en olijfgroen tot lichtgroen. De
binnenkant heeft een parelmoerglans.
De soort komt voor in Europa en westelijk Azië, in langzaam stromende wateren en grote meren.
De Nederlandse naam refereert aan het feit dat de grote kleppen van de mossel vroeger door kunstschilders werden gebruikt om verf in te
bewaren.
Herkenning
Animalia
Naam:
Schildersmossel
(Weekdieren)
(Tweekleppigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Mollusca
Klasse:
Bivalvia
Orde:
Venerida
Familie:
Cyrenidae
Geslacht:
Corbicula
Latijnse naam:
De Toegeknepen korfmossel (Corbicula fluminalis) is een exoot in Nederlandse wateren, die voor het eerst in 1989 werd gevonden langs de Lek
(rivier) en daarna ook aangetroffen is langs de Oude en Nieuwe Maas en de Merwede. Waarschijnlijk zijn ze via ballastwater per schip naar
Europa gekomen. Hun verspreiding gaat snel. De soort lijkt erg op de verwante en eveneens exotische Aziatische korfmossel.
Een fossiele Korfmossel die nog het meest lijkt op de Toegeknepen korfmossel kwam tijdens bepaalde warme perioden (interglaciaal) in het
Midden en Vroeg Pleistoceen ook in Europa voor.
Het uiterlijk lijkt sterk op de Aziatische korfmossel. Verschillen zijn dat de Toegeknepen korfmossel fijner is geribbeld, van boven is “toegeknepen”
en van binnen paarser is dan de Aziatische korfmossel.
Herkenning
Animalia
Naam:
Toegeknepen korfmossel
(Weekdieren)
(Tweekleppigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Mollusca
Klasse:
Bivalvia
Orde:
Eulamellibranchiata
Familie:
Unionidae
Geslacht:
Anodonta
Latijnse naam:
De zwanenmossel, die 20 centimeter lang en 12 jaar oud kan worden, voedt door middel van een filtersysteem, aangedreven door een aantal
sterke spieren. Het dier bezit een grote, gespierde voet, die gebruikt wordt om het lichaam voor zo'n 70% in de bodem in te graven, om
vervolgens door één opening, bedekt met fijne cilia om grof materiaal te manoeuvreren, water naar binnen te pompen. Het water gaat via de
maag, waar eetbare deeltjes worden uitgefilterd, langs de kieuwen, om uiteindelijk vie een tweede sifon het lichaam te verlaten. Afvalstoffen
verlaten de mossel via deze zelfde sifon.
De zwanenmossel heeft twee zeer sterke spieren, de adductoren, waarmee de twee schelpen bij elkaar worden gehouden. Wanneer er gevaar
dreigt, kan de mossel de schelp zo sterk sluiten, dat het zelfs voor een mens welhaast onmogelijk is de mossel te openen zonder de schelp te
breken.
Herkenning
Animalia
Naam:
Zwanenmossel
(Weekdieren)
(Tweekleppigen)
(Dieren)