Home ONDERWATERFAUNA
Hulpmiddel: Waterkaliteitsmeter
waterspinnen kokerjufferlarven met kokers + dieren van onderstaande groepen
schrijvertjes schaatsenrijders en vijverlopers nimfen van glazenmakers mutsslakken kokerloze kokerjufferlarven + dieren van onderstaande groepen
waterkevers (behalve schrijvertjes) vlokreeftjes haftennimfen visbloedzuigers staafwantsen en duikerwantsen + dieren van onderstaande groepen
bloedzuigers (behalve visbloedzuigers) waterschorpioenen ruggenzwemmers slijkvlieglarven zwanenmossels zoetwaterslakken (behalve mutsslakken) watermijten + dieren uit onderstaande groepen
zoetwaterpissebedden slingerwormen overige muggenlarven + dieren uit onderstaande groepen
andere vliegenlarven met adembuis rattenstaartlarven rode muggenlarven
steenvliegnimfen afgeplatte haftennimfen + dieren van onderstaande groepen
duikerwantsen ruggenzwemmers waterschorpioenen nimfen van waterjuffers waterkevers zoetwaterslakken (behalve mutsslakken) platwormen vlokreeften + dieren uit onderstaande groepen
oppervlaktewantsen kokerloze kokerjufferlarven mutsslakken niet afgeplatte haftennimfen nimfen van glazenmakers + dieren uit onderstaande groepen
kokerjufferlarven met kokers + dieren uit onderstaande groepen
zoetwaterpissenbedden bloedzuigers erwtenmossels + dieren uit onderstaande groepen
andere vliegenlarven met adembuis rattenstaartlarven slingerwormen rode muggenlarven
nagenoeg zuiver water
licht verontreinigd water
matig verontreinigd water
verontreinigd water
sterk verontreinigd water
uitermate verontreinigd water (nagenoeg biologische dood)
Je mag enkel de algemeen voorkomende groepen in rekening brengen waarvan je minstens 2 individuen hebt gevonden !
Stilstaand water
Stromend water
Ook via macrofauna kan men een indruk krijgen van de waterkwaliteit. De aanwezigheid van een combinatie van organisme is ook een maatstaaf voor de kwaliteit van het water.