Harry van Goor 2017
source:  Wikipedia, the free encyclopedia
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Platyhelminthes
Klasse:
Rhabditophora
Orde:
Tricladida
Familie:
Planariidae
Geslacht:
Planaria
Planaria Lugubris
Latijnse naam:
Platwormen zijn vaak slechts enkele millimeters tot soms 20 meter lang, hebben een zeer slap en plat lichaam en twee of meer ogen aan de
voorzijde bij de kop. De kop is meestal van de achterzijde te onderscheiden door een iets andere vorm of een insnoering en de lichtere of juist
donkere oogvlekken. Deze 'ogen' kunnen slechts grote veranderingen in de lichtval waarnemen en niet echt zien zoals veel zoogdieren kunnen.
Een platworm heeft geen bloed; de huid is zo dun dat zuurstof erdoorheen dringt en de organen en spieren bereikt. De mond- en
geslachtsopeningen liggen meestal aan de buikzijde. De voortbeweging geschiedt met behulp van trilharen (enkel de trilhaarwormen) en spieren.
Het spijsverteringsstelsel bestaat meestal uit een sterk vertakte verteringsbuis, waarin vertering gebeurt door fagocytose van de endodermcellen;
een anus ontbreekt echter vaak, de mond fungeert als anus. Sommige platwormen (zoals de lintwormen) bezitten zelfs geen
spijsverteringsstelsel: excretie gebeurt aan de hand van een protonephridiumbuisje, dat bestaat uit vlamcellen of solenocyten en in verbinding
staat met twee afvoerkanaaltjes. Dit zijn cellen met cilia die filteren en de afvalstoffen in één kanaal brengen. Ook het zenuwstelsel is nog vrij
rudimentair, er komen enkel enkele zenuwstrengen voor.
Herkenning
Animalia
Categorie: Wormen
Naam:
Bruine platworm
Platwormen
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Platyhelminthes
Klasse:
Rhabditophora
Orde:
Rhabdocoela
Familie:
Typhloplanidae
Geslacht:
Mesostoma
Latijnse naam:
Mesostoma tetragonum is een platworm (Platyhelminthes). De worm is tweeslachtig. De soort leeft in of nabij zoet water.Het geslacht
Mesostoma, waarin de platworm wordt geplaatst, wordt tot de familie Typhloplanidae gerekend.
Platwormen zijn vaak slechts enkele millimeters tot soms 20 meter lang, hebben een zeer slap en plat lichaam en twee of meer ogen aan de
voorzijde bij de kop. De kop is meestal van de achterzijde te onderscheiden door een iets andere vorm of een insnoering en de lichtere of juist
donkere oogvlekken. Deze 'ogen' kunnen slechts grote veranderingen in de lichtval waarnemen en niet echt zien zoals veel zoogdieren kunnen.
Een platworm heeft geen bloed; de huid is zo dun dat zuurstof erdoorheen dringt en de organen en spieren bereikt. De mond- en
geslachtsopeningen liggen meestal aan de buikzijde. De voortbeweging geschiedt met behulp van trilharen (enkel de trilhaarwormen) en spieren.
Het spijsverteringsstelsel bestaat meestal uit een sterk vertakte verteringsbuis, waarin vertering gebeurt door fagocytose van de endodermcellen;
een anus ontbreekt echter vaak, de mond fungeert als anus. Sommige platwormen (zoals de lintwormen) bezitten zelfs geen
spijsverteringsstelsel: excretie gebeurt aan de hand van een protonephridiumbuisje, dat bestaat uit vlamcellen of solenocyten en in verbinding
staat met twee afvoerkanaaltjes. Dit zijn cellen met cilia die filteren en de afvalstoffen in één kanaal brengen. Ook het zenuwstelsel is nog vrij
rudimentair, er komen enkel enkele zenuwstrengen voor.
Herkenning
Animalia
Naam:
Gewone platworm
Platwormen
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Platyhelminthes
Klasse:
Rhabditophora
Orde:
Seriata
Familie:
Dendrocoelidae
Geslacht:
Dendrocoelum
Latijnse naam:
De Melkwitte platworm (Dendrocoelum lacteum) is een vrij levende platworm (Platyhelminthes). De worm is tweeslachtig. De soort leeft in of
nabij zoet water.
Platwormen zijn vaak slechts enkele millimeters tot soms 20 meter lang, hebben een zeer slap en plat lichaam en twee of meer ogen aan de
voorzijde bij de kop. De kop is meestal van de achterzijde te onderscheiden door een iets andere vorm of een insnoering en de lichtere of juist
donkere oogvlekken. Deze 'ogen' kunnen slechts grote veranderingen in de lichtval waarnemen en niet echt zien zoals veel zoogdieren kunnen.
Een platworm heeft geen bloed; de huid is zo dun dat zuurstof erdoorheen dringt en de organen en spieren bereikt. De mond- en
geslachtsopeningen liggen meestal aan de buikzijde. De voortbeweging geschiedt met behulp van trilharen (enkel de trilhaarwormen) en spieren.
Het spijsverteringsstelsel bestaat meestal uit een sterk vertakte verteringsbuis, waarin vertering gebeurt door fagocytose van de endodermcellen;
een anus ontbreekt echter vaak, de mond fungeert als anus. Sommige platwormen (zoals de lintwormen) bezitten zelfs geen
spijsverteringsstelsel: excretie gebeurt aan de hand van een protonephridiumbuisje, dat bestaat uit vlamcellen of solenocyten en in verbinding
staat met twee afvoerkanaaltjes. Dit zijn cellen met cilia die filteren en de afvalstoffen in één kanaal brengen. Ook het zenuwstelsel is nog vrij
rudimentair, er komen enkel enkele zenuwstrengen voor.
Herkenning
Animalia
Naam:
Melkwitte platworm
Platwormen
(Dieren)
Naam:
Borstelworm
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Klasse:
Orde:
Familie:
Geslacht:
Hypania
Ampharetidae
Terebellida
Polychaeta
Annelida
Animalia
(Borstelwormen)
(Ringwormen)
(Dieren)
Latijnse naam:
Hypania invalida is een borstelworm uit de familie Ampharetidae. Het lichaam van de worm bestaat uit een kop, een cilindrisch, gesegmenteerd lichaam en een staartstukje. De kop bestaat uit een prostomium (gedeelte voor de mondopening) en een peristomium (gedeelte rond de mond) en draagt gepaarde aanhangsels (palpen, antennen en cirri). Hypania invalida werd in 1860 voor het eerst wetenschappelijk beschreven door Grube. Geen verdere informatie beschikbaar.
Herkenning
Naam:
Ringworm
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Klasse:
Orde:
Familie:
Geslacht:
Piscicola
Piscicolidae
Rhynchobdellida
Clitellata
Annelida
Animalia
(Ringwormen)
(Dieren)
Latijnse naam:
Piscicola geometra is een ringworm uit de familie van de Piscicolidae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1758 door Linnaeus. Geen verdere informatie beschikbaar.
Herkenning
Naam:
Waterdraakje
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Klasse:
Orde:
Familie:
Geslacht:
Stylaria
Tubificidae
Haplotaxida
Clitellata
Annelida
Animalia
(Ringwormen)
(Dieren)
Latijnse naam:
Het waterdraakje (Stylaria lacustris) is een ringworm uit de familie van de Tubificidae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1767 door Linnaeus. Geen verdere informatie beschikbaar.
Herkenning