Harry van Goor 2017
source:  Wikipedia, the free encyclopedia
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Embryophyta
Klasse:
Spermatopsida
Orde:
Alismatales
Familie:
Potamogetonaceae
Geslacht:
Potamogeton
Latijnse naam:
Doorgroeid fonteinkruid (Potamogeton perfoliatus) is een vaste plant die behoort tot de fonteinkruidfamilie (Potamogetonaceae). De plant komt
van nature voor in Europa, Azië, Centraal-Afrika, Noord-Amerika en Australië.
Doorgroeid fonteinkruid bloeit van juni tot september met groene bloemen. De bloeiwijze is een 2-4 cm lange aar.
De vrucht is een nootje. De zaden zijn 3-3,5 mm groot.
De stengels van de plant worden 30-200 cm lang, heeft een sterk vertakte wortelstok en een vrij rechte stengel. De bladeren zijn ondergedoken,
rondachtig tot langwerpig-eirond en hebben een hartvormige, stengelomvattende voet. De jonge bladeren hebben een zeer fijn getande rand.
De plant komt voor in zoet en zwak brak, voedselrijk water.
Herkenning
Plantae
Categorie: Fonteinkruid-1
Naam:
Doorgroeid fonteinkruid
(Fonteinkruidfamilie)
(Landplanten)
(Zaadplanten)
(Planten)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Embryophyta
Klasse:
Spermatopsida
Orde:
Alismatales
Familie:
Potamogetonaceae
Geslacht:
Potamogeton
Latijnse naam:
Drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans) is een plant in de fonteinkruidfamilie (Potamogetonaceae) en het geslacht fonteinkruid
(Potamogeton). De plant heeft een lengte van 60 tot 150 cm en de bloeitijd strekt zich uit over de maanden mei tot augustus. De plant komt voor
in rijke modder en water dat niet dieper is dan 1 m. Hij groeit in vijvers, plassen, meren en in traag stromende rivieren.
De plant heeft kruipende wortels waaruit twee soorten bladen groeien. De eerste soort zijn de ondergedoken bladen, deze zijn stijf en lang en
meestal zonder bladschijf. De andere soort zijn de langgesteelde ovale drijvende bladen die aan de top van de bladsteel groeien aan het
wateroppervlak. De bloemen zijn klein en groenig en groeien in aren die op lange stelen staan vanuit de bladoksels. Na de bloei vormen zich
vruchtjes van 4-5 mm lang. De vrucht is een nootje
Het is de waardplant van de Waterlelievlinder (Elophila nymphaeata)
Herkenning
Plantae
Naam:
Drijvend fonteinkruid
(Fonteinkruidfamilie)
(Landplanten)
(Zaadplanten)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Embryophyta
Klasse:
Spermatopsida
Orde:
Alismatales
Familie:
Potamogetonaceae
Geslacht:
Potamogeton
Latijnse naam:
Duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius) is een vaste waterplant die behoort tot de fonteinkruidfamilie (Potamogetonaceae). De
plant komt van nature voor in Europa en op New Foundland.
Duizendknoopfonteinkruid bloeit van mei tot augustus met groene bloemen. De bloeiwijze is een aar. De aarsteel is dunner dan de stengel en
overal even dik.
De vrucht is een 2-2,5 mm lang nootje, dat stomp en gekield is. De zaden zijn roodbruin.
De drijvende, 2-5 cm lange bladeren hebben een leerachtige bladschijf en een lange bladsteel. De nerven van de ondergedoken, doorschijnende
bladeren zijn niet opvallend. De steunblaadjes zijn 1-5 cm lang. De plant wordt 10 tot 60 cm hoog en vormt een wortelstok. De plant komt voor op
zandgronden in ondiep, voedselarm water en op periodiek droogvallende oevers.
Herkenning
Plantae
Naam:
Duizendknoopfonteinkruid
(Fonteinkruidfamilie)
(Landplanten)
(Zaadplanten)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Embryophyta
Klasse:
Spermatopsida
Orde:
Alismatales
Familie:
Potamogetonaceae
Geslacht:
Potamogeton
Latijnse naam:
Gegolfd fonteinkruid (Potamogeton ×angustifolius, synoniem:Potamogeton ×zizii) is een vaste plant, die behoort tot de fonteinkruidfamilie
(Potamogetonaceae). Gegolfd fonteinkruid is de bastaard van glanzig- en ongelijkbladig fonteinkruid. De soort staat op de Nederlandse Rode lijst
van planten als een soort die in Nederland zeer zeldzaam en stabiel of toegenomen is. De plant komt van nature voor in Europa tot aan de
westelijke Himalayas. Het aantal chromosomen is 2n = 52.
De plant vormt een 3 - 4 mm dikke wortelstok. De dunne tot dikke, vertakte stengels zijn tot 120 (200) cm lang. De gele tot donkergroene, 5 - 13
cm lange en 1 - 2,5 cm brede, ondergedoken, stekelpuntige, dun, doorschijnende bladeren zijn vaak meer of minder gevouwen. Ze hebben een
korte bladsteel of zijn zittend en 4 - 5 nerven aan beide zijden van de middennerf. De bovenste bladeren hebben een langere bladsteel dan de
onderste. Aan de basis van de stengel zijn de bladeren gereduceerd tot fyllodiën. De fyllodiën aan de ondergedoken hoofdstengel zijn 18 -27 mm
lang en 11 -17 aan de zijstengels. Aan de drijvende stengels zijn ze 23 - 25 mm. De drijvende, tot 10 cm lange en 3 cm brede bladeren zijn
langer gesteeld dan de ondergedoken bladeren, hebben vaak een gegolfde bladrand en min of meer leerachtig.
Gegolfd fonteinkruid bloeit van van juni tot in september met kleine groenachtige bloempjes. De bloeiwijze is een 2 - 5 cm lange en 6 - 8,5 mm
brede aar met een verdikte, 4,5 - 19 cm lange steel. De steel is onderaan 2,5 mm en bovenaan 4 mm dik.
De 2,5 - 3 mm grote, ongeveer halfcirkelronde vrucht is een nootje met een schuingericht, 0,23 - 0,62 mm lang snaveltje.
Herkenning
Plantae
Naam:
Gegolfd fonteinkruid
(Fonteinkruidfamilie)
(Landplanten)
(Zaadplanten)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Embryophyta
Klasse:
Spermatopsida
Orde:
Alismatales
Familie:
Potamogetonaceae
Geslacht:
Potamogeton
Latijnse naam:
Gekroesd fonteinkruid (Potamogeton crispus) is een overblijvende ondergedoken waterplant die behoort tot de fonteinkruidfamilie
(Potamogetonaceae). De plant komt van nature voor in Eurazië en is van daaruit verspreid naar Noord-Amerika.
De plant wordt 20-100 cm lang, vormt een korte, vertakte wortelstok. en heeft een vaak samengedrukte, vierkantige stengel. Op de stengel zitten
twee groeven. Het tot 10 cm lange en 0,5-1,5 cm brede, glanzende blad is sterk gegolfd tot gekroesd. Vandaar de naam gekroesd fontuinkruid.
Aan de top van de bladrand zitten scherpe tandjes en vaak ook langs de rest van de bladrand.
In de herfst worden overwinteringsknoppen (turionen) gevormd, die van de moederplant loslaten en
naar de bodem zinken. In het voorjaar stijgen ze weer naar de oppervlakte en ontwikkelen zicht tot
nieuwe planten.
Herkenning
Plantae
Naam:
Gekroesd fonteinkruid
(Fonteinkruidfamilie)
(Landplanten)
(Zaadplanten)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Embryophyta
Klasse:
Spermatopsida
Orde:
Alismatales
Familie:
Potamogetonaceae
Geslacht:
Potamogeton
Latijnse naam:
Glanzig fonteinkruid (Potamogeton lucens) is een overblijvende, ondergedoken waterplant die behoort tot de fonteinkruidfamilie
(Potamogetonaceae). Onder water worden vaak grote matten gevormd. De soort staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten als algemeen
voorkomend en matig afgenomen. De plant komt van nature voor in Europa, West- en Midden-Azië en Noordwest-Afrika. Het aantal
chromosomen is 2n = 52.
De plant wordt 60 - 200 cm lang en heeft een wortelstok. De stengel is meestal sterk vertakt. De ondergedoken, lancetvormige, doorschijnende,
10 - 25 cm lange en 1 - 5 cm brede bladeren zijn in een 1 - 2 cm lange steel versmald, hebben 9 - 15 hoofdnerven en een wigvormig voet. De
bladrand is vrij sterk gegolfd tot gekroesd en is zeer fijn getand. De top is toegespitst, afgerond of heeft een inkeping. De bovenste bladeren
hebben soms een uittredende, gekromde middennerf, die boven het water uitsteekt. De grote steunblaadjes zijn kruidachtig. Er zijn geen
drijfbladeren. De plant bloeit van juni tot in september met groene bloemen aan een tot 30 cm lange bloemstengel met een knotsvormig verdikte
top, die bijna net zo breed is als de daarboven zittende, tot 6 cm lange aar. De 3 - 4 mm lange kelkblaadjes zijn licht lila.
De vrucht is een ronde, 2,5 - 4 mm grote steenvrucht met een korte snavel en aan de voet van de buikzijde zit een knobbeltje. Het kiempje heeft
de vormt van een spiraal.
De plant komt voor in zoet, voedselrijk water.
Herkenning
Plantae
Naam:
Glanzig fonteinkruid
(Fonteinkruidfamilie)
(Landplanten)
(Zaadplanten)
(Dieren)
Volgende pagina