Harry van Goor 2017
source:  Wikipedia, the free encyclopedia
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Mollusca
Klasse:
Bivalvia
Orde:
Venerida
Familie:
Cyrenidae
Geslacht:
Corbicula
Latijnse naam:
Een volwassen Aziatische korfmossel wordt tot 3,8 cm lang.
Het uiterlijk lijkt sterk op de nauw verwante toegeknepen korfmossel die eveneens in de wateren van de Benelux is te vinden. Verschillen zijn dat
de toegeknepen korfmossel fijner is geribbeld, van boven is “toegeknepen” en van binnen paarser is dan de Aziatische korfmossel.
De Aziatische korfmossel wordt gegeten door de Scholekster. Exemplaren die het slachtoffer van predatie zijn, hebben een kenmerkende
beschadiging. Beide kleppen zitten met de slotband nog aan elkaar vast, één van beide kleppen is onbeschadigd en bij de andere klep zijn kleine
stukken bij de onderrand van de schelp afgebroken. Omdat de Aziatische Korfmossel vooral in rivieren leeft, kan de Scholekster deze soort
alleen onregelmatig als voedsel gebruiken bij incidentele lage waterstanden.
Herkenning
Animalia
Categorie: Tweekleppigen (1)
Naam:
Aziatische korfmossel
(Weekdieren)
(Tweekleppigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Mollusca
Klasse:
Bivalvia
Orde:
Unionoida
Familie:
Margaritiferidae
Geslacht:
Margaritifera
Latijnse naam:
De schelp is langgerekt van vorm. De umbo ligt op ongeveer 1/3 van de voorzijde. Er is een lange slotband die meer dan de helft van het deel
tussen umbo en achterzijde in beslag neemt. Het slot is goed ontwikkeld. De rechterklep heeft één cardinale tand die conisch en driehoekig van
vorm is en gecrenuleerd is en een rudimentaire lamelvormige laterale tand. De linkerklep heeft twee cardinale tanden met een conisch
driehoekige vorm en een rudimentaire lamelvormige laterale tand die ook afwezig kan zijn.
De schelpen zijn dikschalig en bestaan vrijwel helemaal uit een parelmoerlaag. Er is een dik periostracum wat bij de umbo vaak verdwenen is.
Hierdoor is de kalk van de schelp onbeschermd en vertoont daardoor heel vaak verschijnselen van oplossing. Het komt voor dat van dode dieren
al vrij spoedig grote delen van de schelp zijn opgelost en dat bijn alleen het dikke periostracum nog overgebleven is.
Herkenning
Animalia
Naam:
Beekparelmossel
(Weekdieren)
(Tweekleppigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Mollusca
Klasse:
Bivalvia
Orde:
Unionoida
Familie:
Unionidae
Geslacht:
Unio
Latijnse naam:
De bolle stroommossel (Unio tumidus ) is een zoetwatermossel.
De bolle stroommossel komt voor in rustig stromende rivieren, vijvers en meren in Europa. De soort lijkt op de schildersmossel (Unio pictorum)
maar heeft een bolvormige schelp en wordt maximaal 8 tot 10 cm groot. De kleur is bruinachtig, met radiale strepen.
De mossel kan maximaal een jaar of 15 oud worden.
Herkenning
Animalia
Naam:
Bolle stroommossel
(Weekdieren)
(Tweekleppigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Mollusca
Klasse:
Bivalvia
Orde:
Veneroida
Familie:
Dreissenidae
Geslacht:
Dreissena
Latijnse naam:
De schelp is langgerekt met de umbo vrijwel geheel aan de voorkant. De vorm is onregelmatig driehoekig. Van de umbo naar de onderkant loopt
parallel aan de rechte zijde een kiel.
Geen nadere informatie beschikbaar.
Herkenning
Animalia
Naam:
Zebra- of Driehoeksmossel
(Weekdieren)
(Tweekleppigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Mollusca
Klasse:
Bivalvia
Orde:
Veneroida
Familie:
Sphaeriidae
Geslacht:
Pisidium
Latijnse naam:
De gewone erwtenmossel (Pisidium casertanum) is een in zoet water levende tweekleppige schelpensoort uit de familie Sphaeriidae.
Pisidium casertanum leeft in zeer uiteenlopende typen water, van stromend tot stilstaand, ondiep en diep. De soort kan periodieke uitdroging
overleven.
Geen nadere informatie beschikbaar.
Herkenning
Animalia
Naam:
Erwtenmossel
(Weekdieren)
(Tweekleppigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Mollusca
Klasse:
Bivalvia
Orde:
Veneroida
Familie:
Sphaeriidae
Geslacht:
Sphaerium
Latijnse naam:
De gewone hoornschaal (Sphaerium corneum) is een tweekleppigensoort uit de familie van de Sphaeriidae.
Geen nadere informatie beschikbaar.
Herkenning
Animalia
Naam:
Gewone hoornschaal
(Weekdieren)
(Tweekleppigen)
(Dieren)
Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Mollusca
Klasse:
Bivalvia
Orde:
Unionoida
Familie:
Unionidae
Geslacht:
Pseudanodonta
Latijnse naam:
De schelp is dunschalig en langgerekt, ongeveer tweemaal zo lang als breed. Ze lijkt veel op de Zwanenmossel maar blijft kleiner en is naar
verhouding langer. Aan de buitenzijde bij de umbo bevinden zich de rugae die bij deze soort uit in een V-vorm gerangschikte kleine knobbeltjes
bestaan. Beide schelphelften sluiten aan voor- en achterzijde niet goed op elkaar aan, ze gapen. Net als bij de echte Zwanenmossels ontbreken
slottanden. De kleur van het periostracum aan de buitenzijde varieert tussen geelgroen, groen en groenbruin. De binnenzijde heeft een hoge
parelmoerglans.
Herkenning
Animalia
Naam:
Platte zwanenmossel
(Weekdieren)
(Tweekleppigen)
(Dieren)